Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

“Lawast.com”: (sözleşmede bundan böyle "WEB SİTESİ" olarak anılacaktır) ÜNVANI: KUSTECH YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ADRES: TEL :

“KULLANICI”: "WEB Sitesinde” sunulan hizmetlere üye olarak ve / veya dokümanlarda gezinerek, okuyarak, görüntüleyerek, kullanarak ve / veya satın alarak “WEB Sitesine “erişen tüm avukatlar olarak tanımlanacaktır.

WEB SİTESİ üzerinden üyelik yoluyla kullanılan sistemin tüm özellikleri kullanıcılara online hukuki belge yönetimi, yazma, kaydetme, imzalama (E imza ve Mobil imza) sistemi hizmeti sunmaktadır. WEB SİTESİ operatörü ve “KULLANICILARIN” sözleşme hak ve yükümlülüklerini tanımlamaktadır. KULLANICI veya KULLANICILAR, SİTE ‘de sunulan hizmetlere üye olarak ve / veya dokümanlarda gezinerek, okuyarak, görüntüleyerek, kullanarak ve / veya satın almasıyla İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2- KONU:

“WEB SİTESİ” lawast.com hukuki belge yönetimi ve otomasyon yazılımı hizmeti sunmaktadır.

3- SORUMLULUK:

a- KULLANICI tarafından eklenen herhangi bir yanlış, eksik veya başka şekilde yanlış bilgi veya WEB SİTESİ ve HİZMETLERİN yanlış kullanımı hiçbir sorumluluk olmaksızın KULLANICI'nın münhasır sorumluluğunda olacaktır. b- WEB SİTESİ üzerindeki her türlü erişim, kullanım, abonelik ve / veya satın alma işlemleri sadece tüzel kişiler ve avukatlar için mevcuttur. c- KULLANICI'nın web sitesinde oluşturabileceği belgelerin etkinliğini, eksiksizliğini, doğruluğunu, sonucunu ve / veya etkinliğini garanti etmez. Lawast.com’daki örnek şablonlar sadece KULLANICI ’ya fikir vermesi açısından konulmuştur. ç- WEB SİTESİ; önerilen şablonlardaki herhangi bir hata, eksiklik veya yanlışlıktan ve web sitesinde bir belge oluşturan KULLANICI'nın uğrayacağı herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. d- KUSTECH YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ, dilediği zaman, tamamen ve münhasır takdirine bağlı olarak, WEB SİTESİNİ güncellemek veya içeriğini değiştirmek için askıya alabilir, sınırlayabilir veya sona erdirebilir. e- KULLANICI, KULLANICI'nın WEB SİTESİ tarafından sağlanan hizmeti kullanarak oluşturduğu belgenin seçilmesi, kullanılması, yorumlanması ve kişiselleştirilmesinden tüm sorumluluğu KULLANICI'ya ait olduğunu özellikle kabul eder. f- KULLANICI, WEB SİTESİ'nin herhangi bir hukuki tavsiye vermediğini ve hukuk firması olmadığını ve bu nedenle SİTE'nin kullanımının hukuki bir görüş olarak değerlendirilemeyeceğini veya yerine geçemeyeceğini kabul eder. g- KULLANICI, hukuki danışmanlık yapmak için kendi yargı alanlarında kanun tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş olan yetkili hukuk uzmanlarıyla iletişime geçmelidir. h- KULLANICI, WEB SİTESİNİ yalnızca kişisel kullanım için kullanmayı ve her halükarda WEB SİTESİNİ, HİZMETLERİ veya SİTE içeriğini herhangi bir yasa dışı amaç, ticari amaç, reklam veya spam için kullanmamayı kabul eder.

4- ÜYELİK:

WEB SİTESİNİ’NE üyelik, bir hesap oluşturarak ve KULLANICI'nın geçerli bir ödeme yöntemi seçmesi gereken bir üyelik formu doldurarak tamamlanır.

WEB SİTESİ üyeliğini dilediği zaman sonlandırabilir, hesabını daha sonra yeniden etkinleştirebilir. KULLANICI üyelliğini sonlandırmadığı sürece hesabı kayıtlı kalır.

5- FİYAT

Yıllık sistem kullanım bedeli-abonelik ücretinin ödenmesi ; sistem yıllık kullanım bedeli satın almak için fiyatlar ve vergiler lawast.com’da belirtilmiştir.

WEB SİTESİ, fiyatlarını çevrimiçi olarak yayınlayarak istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

KULLANICI işlemleri için geçerli olan fiyatlar, satın alma işleminin yapıldığı anda geçerli olan fiyatlardır.

Fiyatlara, satın alma tarihinde geçerli olan Katma Değer Vergisi (KDV) dahil değildir. Ve bu vergilerin oranındaki herhangi bir değişiklik yıllık abonelik ücretlerine yansıtılacaktır. Tüm vergiler dâhil olmak üzere toplam satın alma tutarı, satın alma siparişinin nihai onayından önce belirtilir.

Satın alma yapıldığında tam fiyatın ödenmesi gerekir.

6- ÖDEME

Yıllık kullanım bedeli-abonelik satın alınması;

KULLANICI, abonelik satın almak istediğinde, KULLANICI, ödemeyi satın alma işleminin son teyidi sırasında yapar.

KULLANICI tarafından satın alma ve ödeme onayının alınmasının ardından, kullanıcı, kişisel olarak belirtilen e-posta adresine bir elektronik fatura alacaktır.

KULLANICI, KULLANICI'nın WEB SİTESİ üzerindeki özel hesabına erişerek ödeme yöntemini değiştirmeyi seçebilir.

KULLANICI'nın kartının kullanım süresinin dolması, yetersiz bakiye veya başka bir nedenle ödeme başarısız olursa, WEB SİTESİ geçerli bir ödeme yöntemi elde edene kadar KULLANICI'nın önerilen HİZMETLER'e erişimini askıya alma hakkını saklı tutar.

KULLANICI, WEB SİTESİ’NE seçilen ödeme yöntemini kullanmak için gerekli izinlere sahip olduğunu garanti eder ve KULLANICI'nın bankacılık bilgilerinin WEB SİTESİ’NE iletilmesinin, satışa ve satın alma işlemine bağlı olarak ödenmesi gereken ödemenin kabiliyetinin ve rızasının kanıtı olduğunu kabul eder.

‘WEB SİTESİ’, KULLANICI'nın kredi kartlarının bilgilerini kaydetmez, ancak işlemin kanıtı arşivlenir.

Akredite kuruluşların ödemeyi kredi kartı ile onaylamayı reddetmesi veya ödeme yapılmaması durumunda WEB SİTESİ’NE, satın alma ve teslimatı askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. WEB SİTESİ ayrıca, satın alımını tam olarak ödememiş veya bir önceki satın alımını tam olarak ödememiş veya bir anlaşmazlığı çözülmemiş bir KULLANICI tarafından yapılan bir satın almayı reddetme hakkını saklı tutar.

WEB SİTESİ; Hizmetler’in işleyişi ile ilgili ödeme sorunlarından sorumlu değildir. WEB SİTESİ; Hizmetler’in işleyişi ile ilgili ödeme yapılırken kredi kartı/ hesap kart işlemlerindeki gerekli güvenlik sorunlarından sorumlu değildir. Bu husustaki sorumluluk WEB SİTESİNİN anlaşmış olduğu tahsilat işlemini gerçekleştiren kurumlar sorumludur.

KULLANICI, Hizmetler’e erişmek için seçilen ödeme yöntemiyle ilgili tüm sorunlardan tek başına sorumlu olduğunu kabul eder.

7- CAYMA HAKKI

KULLANICI, yıllık abonelik satın aldıktan sonra, KULLANICI cayma hakkı iddia edemez.

8- KULLANICI HESABI

WEB Sitesi’ne kayıt ücretsiz olup, geçerli ve aktif bir e-posta adresine ve Baro sicil numarasına sahip tüm avukatlara açıktır. Üyelik formunda girilen Baro sicil numaraları TBB web sayfasından kontrol edilmektedir.

KULLANICI tarafından sağlanan tüm bilgiler doğru olmalıdır ve her KULLANICI yalnızca bir hesap açabilir.

WEB SİTESİNE kaydolmak isteyen bir KULLANICI kesinlikle gizli ve kişisel bir şifre seçmelidir. Bunu kesinlikle gizli tutmak KULLANICIYA kalmıştır.

KULLANICI, hesabını otomatik olarak kapatabilir. Bu işlem için WEB sitesindeki talimatlara göre yapabilir.

WEB SİTESİ, herhangi bir nedenle bir KULLANICI hesabını silme takdir hakkını saklı tutar.

9- KİŞİSEL VERİLER

WEB SİTESİ, bir KULLANICI abonelik satın aldığında aşağıdaki kişisel verileri güvenli bir şekilde toplayacaktır: a- Abonelik için satın alma kanıtı; b- WEB SİTESİ tarafından vergi amaçlı kullanılan dahili faturalar; c- KULLANICI'nın e-posta adresi; d- KULLANICI tarafından kaydedilen herhangi bir belge.

Başlangıçta bir KULLANICI hesabı oluştururken, aşağıdaki bilgiler toplanabilir ve saklanabilir:

• KULLANICI'nın adı ve soyadı;

• KULLANICI'nın posta adresi.

• KULLANICI'nın Baro Sicil Numarası;

Kişisel verilerin korunması, Çerezler ve Gizlilik sözleşmesi WEB SİTESİNDE yayınlanmış olup KULLANICILAR üye olurken bu belgeleri okuyup onaylarlar. Bu belgelerdeki diğer bütün hususlar iş bu MESAFELİ SATIŞ Sözleşmesi’nin de birer unsurudur.

10- GENEL KULLANIM VE SATIŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK

WEB SİTESİ, Hüküm ve Koşulları tek taraflı olarak değiştirme ve SİTE'de Hüküm ve Koşulların güncellenmiş veya düzenlenmiş bir versiyonunu yayınlama hakkına sahiptir. KULLANICI, WEB SİTESİNE her eriştiğinde Kullanım Koşullarını okumayı kabul eder. WEB SİTESİ, Kullanım Koşullarında yapılan herhangi bir değişiklik hakkında KULLANICI'yı özel olarak bilgilendirme yükümlülüğünü üstlenmez. KULLANICI tarafından WEB SİTESİNİN kullanımına devam edilmesi, bu Hüküm ve Koşulların sürekli olarak kabul edildiği anlamına gelir. Geçerli koşullar, KULLANICI WEB SİTESİ HİZMETLERİNİ veya SİTE'yi kullandığında SİTE üzerinde belirtilenlerdir.

11- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

12. YÜRÜRLÜK

KULLANICI, "WEB SİTESİ’NDE sunulan hizmetlere ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır WEB SİTESİ, hizmetin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede KULLANICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.Select Your Color
Theme Option
Admin